Aktuality


19.01.2021    Výzva na predkladanie ponúk  na predmet zákazky Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov – Armovňa

Výzva na predloženie cenovej ponuky práce – Armovňa

 

11.1.2021     Informácia o zrušení verejného obstarávania


 

9.12.2020    Výzva na predkladanie ponúk  na predmet zákazky Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov – Armovňa

Výzva na predloženie ponuky
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk
15.03.2019   Výzva na predkladanie ponúk

1. Výzva na predloženie ponuky
2. Príloha č. 1 - Technická špecifikácia
3. Príloha č. 2 - Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kúpna zmluva
5. Záznam z prieskumu trhu