O firme

Spoločnosť LIBETO a.s. Liptovská Teplá patrí k popredným výrobcom železobetónových stavebných konštrukcií v Slovenskej republike. Špecializuje sa nielen na dodávky týchto prvkov ale aj na poskytovanie súvisiacich služieb, ako je poradenstvo, doprava a montáž. V rámci dodávok transportbetónu poskytujeme dopravu a ukladanie betónu vlastnými domiešavačmi a betónpumpou.

LIBETO a.s. Liptovská Teplá má viac ako 35-ročnú tradíciu vo výrobe železobetónových prefabrikátov. Naše výrobky boli zabudované v takých stavbách ako vodné elektrárne Čierny Váh, Liptovská Mara, atómové elektrárne Mochovce a Dukovany. Architektonické pohľadové betóny skrášľujú také významné objekty ako Pamätník SNP v Banskej Bystrici, Univerzitu Mateja Bellu v Banskej Bystrici, Pamätník Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši, architektonickú úpravu protipovodňového múru pri River-Parku v Bratislave, plotové prvky z bieleho betónu v Martine.


Sídlo spoločnosti sa nachádza v obci Liptovská Teplá, asi 10km od Ružomberka pod priehradou Liptovská Mara. Areál firmy je napojený na hlavnú cestnú sieť Žilina - Bratislava, ako aj cez vlastnú železničnú vlečku na trať Košice - Žilina - Bratislava.