Vitajte

 Home     Ponuka     Referencie     Fotogaléria    Kontakt

Betón a betónové výrobky Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptov, konštrukcie stavieb – Libeto a.s. / Home

Copyright © 2015 libeto.sk . Všetky práva vyhradené.

+421 44 439 2391, libeto@libeto.sk

 Stavebné konštrukcie

 Transportbetón

 Železobetónové
    prefabrikáty

LIBETO je uznávaná spoločnosť pre dosahovanú vysokú kvalitu výrobkov, presnosť a technickú vyspelosť výroby, ktorá sa dosahuje zavedeným a udržiavaným systémom manažérstva kvality, ktorý zodpovedá požiadavkám EN ISO 9001:2008. Nadväzujúc na úspešnú minulosť sme v novodobej histórii realizovali aj rôzne špeciálne dodávky podľa požiadaviek odberateľov, ako boli prefabrikáty so zvýšenou odolnosťou voči elektrickej korózii. Tieto boli použité pri výstavbe Haly ELEKTROLÝZY pre firmu SLOVALCO Žiar nad Hronom. Úspešne sme realizovali dodávky transportbetónov z vodostavebných betónov odolných voči síranovej agresivite pre aquaparky Tatralandia, Gino-Paradise v Bešeňovej, kúpele Lúčky, ako aj pre MONDI Ružomberok. Zo skeletových konštrukcií vyrobených v LIBETE bola postavená väčšina Supermarketov BILLA na Slovensku vrátane budovy Centrály v Bratislave a budovy ďalších obchodných reťazcov.

Z našich skeletov boli postavené mnohé výrobné haly a logistické centrá pre odberateľov ako MONDI v Ružomberku, TENTO v Žiline, Volswagen v Bratislave, J&T v Bratislave a ďalší. Na ihlanových pilótach vyrobených v Liptovskej Teplej sú založené významné stavby, vrátane mostov po celom Slovensku. Dokážeme vyhovieť aj špeciálnym tvarovým požiadavkam našich odberateľov ako sú: oblúkové steny pre pamätník Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši, plastický povrch erbu mesta Ružomberok na plotových dielcoch, špeciálne nami vyrobené dezény pre rímsové prefabrikáty mostov, alebo pre protipovodňový múr na Dunaji pri River Parku, kruhové stĺpy s konzolami pre viac podlaží, oblúkové nosníky.

Spoločnosť LIBETO a.s. Liptovská Teplá patrí k popredným výrobcom železobetónových stavebných konštrukcií v Slovenskej republike. Špecializuje sa nielen na dodávky týchto prvkov ale aj na poskytovanie súvisiacich služieb, ako je poradenstvo, doprava a montáž. V rámci dodávok transportbetónu poskytujeme dopravu a ukladanie betónu vlastnými domiešavačmi a betónpumpou.

LIBETO a.s. Liptovská Teplá má viac ako 35-ročnú tradíciu vo výrobe železobetónových prefabrikátov. Naše výrobky boli zabudované v takých stavbách ako vodné elektrárne Čierny Váh, Liptovská Mara, atómové elektrárne Mochovce a Dukovany. Architektonické pohľadové betóny skrášľujú také významné objekty ako Pamätník SNP v Banskej Bystrici, Univerzitu Mateja Bellu v Banskej Bystrici, Pamätník Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši, architektonickú úpravu protipovodňového múru pri River-Parku v Bratislave, plotové prvky z bieleho betónu v Martine.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v obci Liptovská Teplá, asi 10km od Ružomberka pod priehradou Liptovská Mara. Areál firmy je napojený na hlavnú cestnú sieť Žilina - Bratislava, ako aj cez vlastnú železničnú vlečku na trať Košice - Žilina - Bratislava.

LIBETO-web.pdf